МАЗДА

Өргөдөл Тодорхойлолт Хэсгийн дугаар Ref.Тоо
МАЗДА Төвийн нэгж 512118 HUB066
МАЗДА Төвийн нэгж 512161 DACF1041JR
МАЗДА Төвийн нэгж 513131 36WK02
МАЗДА Төвийн нэгж 513211 BR930603
МАЗДА Дугуйны холхивч DAC40740040 DAC407440
МАЗДА Дугуйны холхивч DAC40750037 BAHB 633966E,IR-8593,
МАЗДА Хөтөч босоо амны төвийн дэмжлэг 211590-1X HBD206FF
МАЗДА Хөтөч босоо амны төвийн дэмжлэг 0755-25-300 MZ-30-4210
МАЗДА Хөтөч босоо амны төвийн дэмжлэг P030-25-310A MZ-30-4310
МАЗДА Хөтөч босоо амны төвийн дэмжлэг P065-25-310A MZ-30-5680
МАЗДА Авцуулах холхивч ZZL016510A 614061
МАЗДА Авцуулах холхивч B31516510 614128
МАЗДА Авцуулах холхивч 8531-16-510 FCR50-10/2E
МАЗДА Авцуулах холхивч 8540-16-510/Б FCR54-46-2/2E
МАЗДА Авцуулах холхивч BP02-16-510 FCR54-48/2E
МАЗДА Авцуулах холхивч B301-15-510A FCR47-8-3/2E
МАЗДА Гидравлик шүүрч авах холхивч 510 0062 10
МАЗДА Гидравлик шүүрч авах холхивч XS41 7A564 EA, 510 0011 10
МАЗДА Дамар ба чангалагч B63012700D VKM 74200
МАЗДА Дамар ба чангалагч FE1H-12-700A VKM 74600
МАЗДА Дамар ба чангалагч FE1H-12-730A VKM 84600
МАЗДА Дамар ба чангалагч FP01-12-700A VKM 74006
МАЗДА Дамар ба чангалагч FS01-12-700A/B VKM 74002
МАЗДА Дамар ба чангалагч FS01-12-730A VKM 84000
МАЗДА Дамар ба чангалагч LFG1-15-980B VKM 64002

Дээрх жагсаалт нь манай хамгийн их борлуулалттай бүтээгдэхүүний нэг хэсэг бөгөөд хэрэв танд илүү их бүтээгдэхүүний мэдээлэл хэрэгтэй бол бидэнтэй холбоо барина уу.


Шуудангийн цаг: 2023 оны 5-р сарын 05-ны хооронд