KIA

Өргөдөл Тодорхойлолт Хэсгийн дугаар Ref.Тоо
KIA Төвийн нэгж 512190 WH-UA
KIA Төвийн нэгж 512200 OK202-26-150
KIA Дугуйны холхивч DAC40740040 DAC407440
KIA Хөтөч босоо амны төвийн дэмжлэг 49100-3E450 AD08650500A
KIA Авцуулах холхивч BP02-16-510 FCR54-48/2E
KIA Авцуулах холхивч 30502-M8000 FCR62-5/2E
KIA Дамар ба чангалагч 0K900-12-700 VKM 74001
KIA Дамар ба чангалагч 0K937-12-700A VKM 74201
KIA Дамар ба чангалагч OK955-12-730 VKM 84601
KIA Дамар ба чангалагч B66012730C VKM 84201
KIA Авцуулах холхивч K203-16-510 VKC 3609

Дээрх жагсаалт нь манай хамгийн их борлуулалттай бүтээгдэхүүний нэг хэсэг бөгөөд хэрэв танд илүү их бүтээгдэхүүний мэдээлэл хэрэгтэй бол бидэнтэй холбоо барина уу.


Шуудангийн цаг: 2023 оны 5-р сарын 05-ны хооронд